Tańce Dolnośląskie

TAŃCE DOLNOŚLĄSKIE

Wykonanie: grupa reprezentacyjna młodsza i grupy młodzieżowe

Choreografia: Grzegorz Kłaczek

Opracowanie muzyczne i wokalne: Tadeusz Hajduk

 

Prowadzenie badań terenowych na Dolnym Śląsku, po drugiej wojnie światowej było i nadal pozostaje trudne. Podstawę do studiów mogą stanowić jedynie elementy ubiorów zachowane w kolekcjach muzealnych, stosunkowo bogata ikonografia oraz wiele większych i mniejszych, niekiedy przyczynkowych opisów zawartych w literaturze polskiej i niemieckiej. Zważywszy na historię tego regionu, która jest częścią historycznej krainy śląska, położona w południowo – zachodniej części naszego kraju nad środkową Odrą oraz w północnej części Czech możemy powiedzieć, że tamtejszy folklor jest folklorem zapomnianym bądź małopopularnym. Wiele tradycji i zwyczajów przestały być kultywowane bądź naturalnie traciły swoją istotę bytu inne znów, które przetrwały do dnia dzisiejszego ściśle związane są z historią regionu i wpływem naszych zachodnich sąsiadów – Niemiec i Czech. W przypadku folkloru tanecznego dolnego śląska należy wspomnieć o całej garstce tańców, które zachowały się do czasów współczesnych. Reprezentacyjnym tańcem tego regionu jest porębiok – taniec składający się z dwóch części. Pierwsza to wolny walczyk druga z kolei składa się z trzech melodycznych poleczek. Inne zachowane tańce to koza, kozira, taniec ogrodowy, pola wróbel a także jedliniok.

opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

szkic stroju: Karolina Duraj

Autor: Dawid Tomczyk