Tańce Cieszyńskie

TAŃCE CIESZYŃSKIE

Wykonanie: grupy reprezentacyjne               grupy młodzieżowe i dziecięce

Choreografia: Aleksandra Żaczek,                Grzegorz Kłaczek, Ewelina Taul, Daniel Dziurka

Daniel Dziurka

Opracowanie muzyczne: Robert Kier,            Ernest Urbańczyk, Tadeusz Hajduk

Tadeusz Hajduk

Opracowanie wokalne: Barbara Stanisz         Izabela Hajda

 

Śląsk Cieszyński to kraina geograficzno-historyczna w Polsce i Czechach, obejmująca południowo – wschodnią część Śląska, skupioną wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy. Zasięg noszonego stroju cieszyńskiego w porównaniu do wykonywanych tańców jest bardzo szeroki. Strój ten noszony jest nie tylko przez Mieszczanki Cieszyńskie ale także przez Góralki Beskidu Śląskiego a nawet spotykany jest na terenach uważanych za matecznik góralszczyzny czyli w Istebnej, Koniakowie i pobliskich wsiach. Rodowód folkloru tanecznego ziemi cieszyńskiej sięga dalekiej historii nie tylko Polski ale także Austrii i Węgier. Wśród tańców cieszyńskich możemy spotkać zarówno te charakterystyczne dla samego Cieszyna jak np. cieszyniok, tańce spotykane na całym Śląsku jak np. trojak, tańce charakterystyczne dla Beskidu Śląskiego jak np. kozok oraz te gdzie wyraźnie zauważalne są naleciałości węgierskie jak np. szot madziar. Tańce tego regionu wyróżniają polonezy, mazurki, polki oraz tańce, podczas których śpiewano, a nazwa pochodziła od pierwszych słów piosenki lub od nazwy miejscowości, np. mazurka goleszowska czy jawornicki. Popularne wśród Ślązaków cieszyńskich na zabawach tanecznych były również: krzyżyk, błogosławiony, szpacer polka, grabowy, kroczek, szarocz, kajosz, kowol oraz zapożyczony od Węgrów czardasz.

opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

szkic stroju: Karolina Duraj

Autor: Dawid Tomczyk