Tańce Pszczyńskie

TAŃCE PSZCZYŃSKIE

Wykonanie: grupy reprezentacyjne

Choreografia: Kazimierz Ratajczak

Opracowanie muzyczne: Tadeusz Hajduk

 

Pszczyna to miasto położone w centrum województwa śląskiego pomiędzy Katowicami a Bielskiem-Biała. Ziemia pszczyńska na przestrzeni wieków przechodziła różne koleje losu, początkowo była we władaniu panów czeskich i niemieckich a następnie zaboru pruskiego. Folklor pszczyński jest znikomy i mało popularny zarówno na Śląsku jak i po za jego granicami. Przyczyną nieznajomości i braku zainteresowania tym regionem prawdopodobnie jest fakt, że powstało bardzo mało źródeł materialnych na temat tańców i obrzędów ziemi pszczyńskiej. Te, które powstały w bardzo niewielkich ilościach wynikają z opowiadań i doświadczeń przodków zamieszkujących tamte tereny i są mało dostępne w obiegu interesantów. Tańce i zabawy pszczyńskie cechuje przede wszystkim duża różnorodność a nazwy są dość zabawne i wzięły się one od zawodów oraz innych postaci czy przedmiotów np. mietlorz, szmaciorz, chłop i baba.  Wiele z nich zapożyczonych zostało z terenu śląska rozbarskiego jak np. wspomniany mietlorz, trojak czy zajączek. Wśród ślązaków pszczyńskich szczególnie lubiane były także waloszki oraz tańce chodzone. Z zachowanych źródeł wynika, że tańczono także takie tańce jak: polka wróbelek, cygon czy dzięciolinek. Tańcem obrzędowym jest np. gaik, który zwiastuje nadejście wiosny. Ubrany w kolorowe kwiaty i wstążeczki w towarzystwie wesołej, skocznej muzyki tworzy przepiękne widowisko taneczne. W wykonaniu zespołu możemy zobaczyć stylizowany taniec składający się z popularnej polki wróbelek oraz polki szturchanej – skomponowanej przez Wojciecha Kilara.

 

 

opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

szkic stroju: Karolina Duraj

Autor: Dawid Tomczyk