Tańce Górali Beskidu Śląskiego

TAŃCE GÓRALI BESKIDU ŚLĄSKIEGO

Wykonanie: grypa reprezentacyjna młodsza               grupa młodzieżowa

Choreografia: Daniel Dziurka                                    Zofia Marcinek

Opracowanie muzyczne: Tadeusz Hajduk                   Tadeusz Hajduk

 

Beskid Śląski to region obejmujący pogranicze polsko-czesko-słowackie stanowiący część Beskidów Zachodnich. Graniczy zatem z Beskidem Śląsko-Morawskim, Beskidem Żywieckim, Kotliną Żywiecką, Beskidem Małym i Pogórzem Śląskim. Jego najwyższym szczytem są Skrzyczne (1257m n.p.m.) oraz Barania Góra( 1220m n.p.m.).Górale Śląscy to najprawdopodobniej w prostej linii potomkowie pasterzy wołoskich, którzy wędrując mieszali się z ludnością górską - polską, węgierską i rumuńską. Tańce Górali Śląskich charakteryzują się niesamowitą werwą i żywiołowością. Tańce energiczne przeplatane są spokojniejszymi a także melodycznymi przyśpiewkami. Folklor Beskidu Śląskiego to przede wszystkim tańce zabawowe, obrzędowe i weselne. Według klasyfikacji Janiny Marcinkowej możemy wymienić najpopularniejsze tańce: zwyrtane i z motywem zwyrtania takie jak: owięziok, piłka, szewc i masztołka, tańce wirowe i z motywem wirowania jak np.: wrona, kowol, łowczorz, klaskany, świniok oraz zbój, tańce pojedynczych par: kołomajki, rejna, kucznierz, tańce trójkowe i zbiorowe: chustkowy, błogosławiony, czworok oraz tańce popisowe jak np.: żabiok czy zajączek. Wśród podstawowego składu beskidzkiej kapeli do której należały skrzypce i kontrabas, zaliczały się również instrumenty regionalne takie jak: gajdy(dudy), trąby góralskie oraz piszczałki i fujarki pasterskie.

opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

szkic stroju: Karolina Duraj

Autor: Dawid Tomczyk