Tańce Górali Beskidu Żywieckiego

TAŃCE GÓRALI BESKIDU ŻYWIECKIEGO

Wykonanie: grupy reprezentacyjne                          grupa młodzieżowa

Choreografia: Kazimierz Ratajczak                          Grzegorz Kłaczek, Ewelina Taul

Opracowanie muzyczne: Tadeusz Hajduk                 Tadeusz Hajduk

Opracowanie wokalne: Barbara Stanisz                   Tadeusz Hajduk

 

Górale Żywieccy zamieszkują obszar należący do Beskidów Zachodnich i Kotliny Żywieckiej. Bogata kultura regionu stanowiła na przestrzeni wieków źródło sił żywotnych i wartości duchowych górali żywieckich. Szczególnie istotne jest zachowanie pięknej, lecz powoli zapominanej gwary żywieckiej – będącej językiem właściwym tylko dla tego obszaru. Twórczość artystyczną i sztukę ludową Żywiecczyzny cechuje różnorodność i bogata tematyka. W malarstwie na uwagę zasługuje malowanie na szkle, w rzeźbiarstwie w drewnie dominują postacie świętych, mieszkańców regionu, kapliczki, szopki oraz mistrzowsko wykonane zabawki (ptaszki, koniki, wózki, kołyski i karuzelki), których produkcja jest jednym z źródeł dochodów ludności. Tańce górali żywieckich cechuje żywiołowość, werwa, a nade wszytko skoczny temperament wynikający z kultury, obrzędów i zwyczajów ludzi zamieszkujących tereny tego regionu. Większość tańców opartych jest o tzw. krok obyrtany – najbardziej charakterystyczny dla żywiecczyzny. Innym popularnym tańcem jest hajduk, w którym chłopak popisuje się swoją siłą i sprawnością, a dziewczyna tańczy skromnie u jego boku. Wśród znanych i ciekawych tańców górali żywieckich warto wymienić takie jak: siustany, koło, koń i wiele innych. Warto wspomnieć o kapeli, która towarzyszy tancerzom podczas popisów składająca się z skrzypków (prym i sekund) oraz kontrabasu.

 

 

opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

szkic stroju: Karolina Duraj

Autor: Dawid Tomczyk