Tańce Sądeckie

TAŃCE LACHÓW SĄDECKICH

Wykonanie: grupy reprezentacyjne                          grupa dziecięca

Choreografia: Kazimierz Ratajczak                          Grzegorz Kłaczek, Beata Gluzicka

Opracowanie muzyczne: Tadeusz Hajduk                 Tadeusz Hajduk, Ernest Urabńczyk

Opracowanie wokalne: Barbara Stanisz                    Izabela Hajda

 

Mianem Lachów Sądeckich określa się grupę etniczną zamieszkującą środkową część ziemi sądeckiej, czyli całe Pogórze Sądeckie, Rożnowskie i częściowo Grybowskie. Tańce sądeckie charakteryzują się niezwykłym temperamentem, werwą, żywiołowością oraz dość specyficznym i szybkim tempem grającej muzyki. Są to zazwyczaj tańce wirowe lub takie, w których wirowanie jest jednym z elementów tańca. Tańce sądeckie odznaczają się zaskakującym bogactwem motywów tanecznych, na które składa się przeplatanie półobrotów, obrotów i różnego rodzaju akcentów ze zmianą kierunku obrotów, a także kierunku przesuwania się po linii koła. Prócz wirowania i półobrotów ze zmianą kierunku, w tańcach tego regionu spotyka się kroki akcentowane, tupnięcia oraz przesuwanie się po kole w przód i w bok. Wśród bogatych tańców ziemi sądeckiej najbardziej charakterystycznymi są: szurok, polka cięta, polka gwóźdź, polka z nogi, wściekło polka, polka pod majder, a także sztajerek, szarpok, krzyżok, niskowianka oraz tramel polki, sztajer polki i polki „hop”. Oddzielny dział stanowią krakowiaki czyli tańce wykonywane jedynie przez chłopców i mężczyzn. W wykonaniu zespołu macie Państwo możliwość zobaczenia 8 minutowej suity składającej się z energicznych krakowiaków oraz wielu z wyżej wymienionych tańców.

 

Opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

Szkic stroju: Karolina Duraj

Autor: Dawid Tomczyk