Tańce z Jurgowa

TAŃCE Z JURGOWA

Wykonanie: grupy reprezentacyjne

Choreografia: Andrzej Haniaczyk, Jan Haniaczyk

Opracowanie muzyczne: Tadeusz Hajduk

Opracowanie wokalne: Barbara Stanisz

 

Jurgów to jedna z miejscowości położonych na terenie historycznego Spiszu znajdującego się w centralnych i wewnętrznych Karpatach Zachodnich, w dorzeczu górnego Popradu, górnego Hornadu oraz w części dorzecza Dunajca, którą obecnie przecina granica polsko-słowacka. W tańcach, muzyce i strojach widoczne są wpływy węgierskie, wołoskie (rumuńskie) i słowackie, co wynika z burzliwych dziejów tego regionu i wciąż przesuwających się granic. Występują tu głównie melodie czardaszowe, które grane są w dwóch częściach – pierwsza wolniejsza druga zaś szybsza. Strój spiski był bardzo zróżnicowany i niekiedy jego zasięg ograniczał się nawet do jednej wsi. Jego różnorodność jest wynikiem wielości grup etnicznych tam zamieszkujących: polskiej, węgierskiej, niemieckiej i słowackiej. Folklor taneczny Spiszu jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Większość elementów opiera się na tzw. kroku obyrtanym i klepankach, które wykonują i wyłącznie mężczyźni. Spośród wielu tańców i zabaw pasterzy jurgowskich warto wymienić najciekawsze takie jak wspomniany czardasz, niedźwiedź, staro baba, kółecko czy wałaski wykonywany w obrocie i po linii koła. Mały Śląsk prezentuje tańce z Jurgowa, które ubogaca przepiękny, wielogłosowy śpiew oraz żywe i skoczne melodie.

 

Opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

Szkic stroju: Karolina Duraj

Autor: Dawid Tomczyk