Tańce Rzeszowszczyzny

TAŃCE RZESZOWSZCZYZNY

Wykonanie: grupy reprezentacyjne                             grupa dziecięca

Choreografia: Kazimierz Ratajczak                              Grzegorz Kłaczek

Alina Kościółek - Rusin

Opracowanie muzyczne: Stanisław Wodnicki                Tadeusz Hajduk

Robert Kier

Opracowanie wokalne: Barbara Stanisz                       Izabela Hajda

 

Mianem Rzeszowszczyzny z języku tańca ludowego określa się centralne ziemie dzisiejszego województwa podkarpackiego, które zasięgiem zbliżone są do miasta Rzeszowa i wykazują podobieństwo w charakterze tańca oraz panujących tradycji i zwyczajów. Tańce tego regionu cechuje żywiołowość, dynamika, szybkie tempo (czasami zróżnicowane), nade wszystko zaś ogromna swoboda, a także obszerność i elegancja ruchu. Cechą, która występuje znacznie wyraźniej niż w innych regionach Polski, jest dowolność w doborze i kolejności ustalonych elementów ruchowych, wprowadzana z dużą fantazją oraz ozdabianie różnymi dodatkowymi wyrazistymi gestami. Często powtarzanym ruchem tancerzy jest potrząsanie otwartą dłonią ręki uniesionej w górę. Jest to jakby pozdrowienie otoczenia, kolegów, dziewczyny i chęć zwrócenia na siebie uwagi. W repertuarze Małego Śląska możemy znaleźć tańce zarówno z samego Rzeszowa oraz z takich miast jak: Krosno, Przeworsk czy Lasowice. Grupa reprezentacyjna prezentuje tańce tylko i wyłącznie z Rzeszowa, w których możemy znaleźć m.in.: sztajerka, trampolkę, kulawkę, powroza oraz różnorodne polki: polkę dzwon, polkę bez nogę, polkę kucaną i polkę z kropką. Grupa reprezentacyjna młodsza posiada w swoim repertuarze suitę tańców z różnych miast rzeszowskiego a mianowicie: wspomnianą polkę dzwon, polkę kucaną, polkę bez nogę, polkę z kropką i wolnego z Rzeszowa, tańce Przeworskie takie jak: polka gacok, polka zmieniana i polka przeworska oraz Krośnieńskiego suwanego. W wykonaniu grupy dziecięcej mamy możliwość zobaczenia takich tańców jak przeworski gacok, sarna i żyd oraz lasowiaka i polkę hura z miejscowości Lasowice.

Opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

Szkic stroju: Karolina Duraj

Autor: Dawid Tomczyk