Suita Lubelska

TAŃCE LUBELSKIE

Wykonanie: grupy reprezentacyjne                          grupa młodzieżowa

Choreografia: Kazimierz Ratajczak                          Grzegorz Kłaczek, Daniel Dziurka

Opracowanie muzyczne: Tadeusz Hajduk                 Ernest Urbańczyk

Opracowanie wokalne: Barbara Stanisz                    Izabela Hajda

 

Ziemia Lubelska to region zaopatrzony nie tylko w bogaty i zróżnicowany folklor ale przede wszystkim posiadający jeden z najbardziej charakterystycznych i reprezentacyjnych kostiumów dla naszego kraju. Spośród różnych odmian stroju lubelskiego najbardziej popularnym jest ten z okolic Krzczonowa. Tuż po I-szej wojnie światowej zaczął się on rozpowszechniać poza pierwotnymi granicami swojego zasięgu na tyle, że od tamtej pory stał się reprezentacyjnym strojem regionu lubelskiego. Tańce lubelskie pomimo swojej prostoty ruchu, charakteryzują się charyzmą, werwą i temperamentem tancerzy wykonujących poszczególne elementy. Ruchowi tanecznemu towarzyszą również piosenki i przyśpiewki, przeplatane pomiędzy tańcami jak i w trakcie ich trwania, które dodatkowo wzbogacają widowisko taneczne. W wykonaniu grupy młodzieżowej ma  my możliwość zobaczenia najpopularniejszych tańców dla tego regionu takich jak: mach, cygan, osa, walczyk lubelski, polka trzęsionka czy polka podlaska. Grupa reprezentacyjna proponuje nam wiązankę tańców lubelskich, w których zobaczyć możemy wspomnianego macha i walczyka, a także mazura i oberka lubelskiego oraz bogate w różne odmiany lubelskie polki jak np. polka kapuścinka, polka podlaska, polka weksel czy polka fider. Pozostałe ciekawe tańce z tego regionu to: chodzony, śpioch, czółenko i inne.

Opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

Szkic stroju: Karolina Duraj

Autor: Dawid Tomczyk