Tańce Opoczyńskie

TAŃCE OPOCZYŃSKIE

Wykonanie: grupy reprezentacyjne

Choreografia: Kazimierz Ratajczak

Opracowanie muzyczne: Tadeusz Hajduk

Opracowanie wokalne: Barbara Stanisz


Opoczno to miasto położone w części województwa łódzkiego, w północnej części mezoregionu Wzgórza Opoczyńskie, na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Niziny Mazowieckiej, u ujścia rzeki Wąglanki do Drzewiczki . Historycznie Nowe Opoczno i Stare Opoczno były miastami królewskimi Korony Królestwa Polskiego. Strój opoczyński jak i wiele innych strojów z centralnej Polski cechuje styl pasiasty. Jest wykonany z tkaniny wełnianej utkanej w różnobarwne pasy. Pasiak opoczyński tworzą wąskie, gęste prążki o intensywnych, kontrastowych kolorach, wśród których dominują: czerwień, pomarańcz, żółć, czerń i zieleń oraz odcienie niebieskiego. Elementem męskiego stroju jest m.in.: długa, biała sukmana i czapka maciejówka. Tańce opoczyńskie są bardzo żywiołowe, szybkie, zazwyczaj wirowe z częstymi zmianami kierunku, przeplatane przyśpiewkami i przygrywkami kapeli. Choć występowało w Opocznie wiele typów tańców, jak polki, mazurki czy walczyki, to jednak najbardziej charakterystyczne dla tego regionu są siarczyste oberki, pełne silnych akcentów i przytupów. Innym popularnym tańcem dla tego regionu po za oberkami jest także żywa i skoczna tramblanka tańczona w rytmie mazurka. Pozostałe znane i lubiane tańce opoczyńskie to: polka drygana, polka staroświecka, chodzony, kowol, szewiec, krzyżok i mietlorz.

 

 

Opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

Szkic stroju: Karolina Duraj

TAŃCE OPOCZYŃSKIE

Wykonanie: grupy reprezentacyjne

Choreografia: Kazimierz Ratajczak

Opracowanie muzyczne: Tadeusz Hajduk

Opracowanie wokalne: Barbara Stanisz

Opoczno to miasto położone w części województwa łódzkiego, w północnej części mezoregionu Wzgórza Opoczyńskie, na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Niziny Mazowieckiej, u ujścia rzeki Wąglanki do Drzewiczki. Historycznie Nowe Opoczno i Stare Opoczno były miastami królewskimi Korony Królestwa Polskiego. Strój opoczyński jak i wiele innych strojów z centralnej Polski cechuje styl pasiasty. Jest wykonany z tkaniny wełnianej utkanej w różnobarwne pasy. Pasiak opoczyński tworzą wąskie, gęste prążki o intensywnych, kontrastowych kolorach, wśród których dominują: czerwień, pomarańcz, żółć, czerń i zieleń oraz odcienie niebieskiego. Elementem męskiego stroju jest m.in.: długa, biała sukmana i czapka maciejówka. Tańce opoczyńskie są bardzo żywiołowe, szybkie, zazwyczaj wirowe z częstymi zmianami kierunku, przeplatane przyśpiewkami i przygrywkami kapeli. Choć występowało w Opocznie wiele typów tańców, jak polki, mazurki czy walczyki, to jednak najbardziej charakterystyczne dla tego regionu są siarczyste oberki, pełne silnych akcentów i przytupów. Innym popularnym tańcem dla tego regionu po za oberkami jest także żywa i skoczna tramblanka tańczona w rytmie mazurka. Pozostałe znane i lubiane tańce opoczyńskie to: polka drygana, polka staroświecka, chodzony, kowol, szewiec, krzyżok i mietlorz.

Autor: Dawid Tomczyk