Suita tańców z Warmii

 

TAŃCE WARMIŃSKIE

Wykonanie: grupy reprezentacyjne

Choreografia: Wojciech Muchlado

Opracowanie muzyczne: Ernest Urbańczyk

Opracowanie wokalne: Barbara Stanisz

 

Warmia to kraina historyczna leżąca w obecnym województwie warmińsko-mazurskim, będąca niegdyś jedną z części krainy historycznej Prus. Nazwa Warmii pochodzi prawdopodobnie od staropruskiego słowa „wormyan” co oznacza czerwoną ziemię oraz słowa „median” czyli las. Teren krainy historycznej Warmia odpowiada dokładnie obszarowi Księstwa Warmińskiego. Ziemia ta w czasach Zakonu Krzyżackiego stanowiła dominium biskupie cechujące się dużą autonomią. Na Warmii często wykonywano tańce, które występowały w innych regionach polski jednakże posiadały własne dla siebie, lokalne nazwy takie jak: polki zwane drobnymi, walce jako równe, oberki – podcinacze, a także poloneza, nazywanego polonaizą. Spośród głównych, sztandarowych i reprezentacyjnych tańców warmińskich należy powiedzieć o kosejderze, który był tańcem wykonywanym przede wszystkim na plon lub na len tarty, kiedy urządzano zabawę z poczęstunkiem. Najbardziej znanym i lubianym tańcem, czasem kilkakrotnie wykonywanym na weselach był także pofajdok i szot określany jako równy i piękny. Charakterystycznym i popisowym tańcem dla tego regionu jest również biwat weselny. Dziewczyny owinięte w kilkumetrowe, kolorowe wstążki, rozwijają i zawijają się naprzemiennie tworząc niesamowite widowisko. Pozostałe tańce warmińskie to: wilk, baran, puszczany, szewc, kowal, kozak, żabka, dwa gołębie, biwat obchodny i kłaniany, krakowiaczek, rozpuszczak oraz znamienite polki takie jak: polka warmińska, polka z kniksem czy polka hasana.


opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

szkic stroju: Karolina Duraj

Autor: Dawid Tomczyk