Tańce z Podlasia

TAŃCE PODLASKIE

Wykonanie: grupy reprezentacyjne

Choreografia: Kazimierz Ratajczak

Opracowanie muzyczne: Tadeusz Hajduk

Opracowanie wokalne: Barbara Stanisz

 

Historyczne Podlasie to kraina pierwotnych lasów i bagien pocięta rzekami Biebrzą, Narwią, Bugiem i Krzną. Położona pomiędzy Prusami, Litwą, Rusią, Mazowszem i ziemią lubelską przez wieki była przedmiotem sporów i walk, dlatego też jest obszarem najbardziej zróżnicowanym w Polsce pod względem etnicznym i kulturowym. Tańce podlaskie są nieco spokojniejsze, mniej żywiołowe niż w innych regionach Polski. Można w nich dostrzec wpływ wielu kultur oraz obrzędowy charakter. Większość tańców składała się z dwóch części: powolnej zwanej zachodzeniem oraz szybszej, którą nazywano częścią wirową. Folklor taneczny Podlasia charakteryzują głównie polki i oberki, które w większości przypadków nie posiadają własnej dla siebie nazwy. Wśród najbardziej lubianych polek należy wymienić takie jak: polka podlaska, polka cyganka, polka wiatr, polka ojra, polka z kijem, polka z dołu, polka z Wiśniewa, polka od Łosic oraz polki drobne, przysiadane, trzęsionki i galopki. Wśród innych popularnych tańców, na zabawach cieszyły się głównie mazurki, walczyki oraz podlaski krakowiak. Wśród grupy tańców zabawowych, także najchętniej tańczonych znajdowały się takie jak: tupacz, śpioch, zajączek, krzyżak, mania oraz taniec pod nazwą zawierucha.

 

 

 

 

opracowanie tekstu: Daniel Dziurka

szkic stroju: Karolina Duraj

Autor: Dawid Tomczyk